+371 29570962

facebook
IZVELNE

Lasiet interesantus rakstus un jaunākās ziņas, kas saistītas ar arhitektūru un celtniecību


 

0

Kas jāzin, pirms zemes gabala iegādes?

Galvenie priekšnoteikumi, kas jāņem vērā iegādājoties zemes gabalu privātmājas būvniecībai.

Pirms zemes gabala iegādes svarīgi pārliecināties, ka konkrētais zemes gabals ir piemērots privātmājas apbūvei. . Ne vienmēr zemes gabals, kas paredzēts mājas apbūvei atrodas mājas būvēšanai piemērotā vietā, reizēm nepiemērotie apstākļi var atklāties tikai pēc vairākiem gadiem. Tādēļ pirms veikt pirkumu, ļoti ieteicama ir konsultācija vietējā būvvaldē, lai noskaidrotu detalizētu informāciju par pašvaldības struktūras plāniem, kā arī esošajiem zemes gabala apkārtnes teritorijas apgrūtinājumiem. Būvvaldes sniegtā informācija palīdzēs izvairīties no nepatīkamies pārsteigumiem, kā piemēram, pašvaldības plāniem saistībā ar apkārtni, kas var tapt zināmi tikai mājas projektēšanas laikā.

Piesardzība nepieciešama arī izvēloties iegādāties meža zemi, kas nav redzama ne zemes grāmatā, ne inventerizācijas lietā, ne robežplānā. Arī pilsētas teritorijā var būt zemes gabali, kas klasificējas kā meža zeme, tādā veidā iegūstot vairākus ierobežojumus, kā piemēram - mazu apbūves intensitāti.

Griežoties pie vietējās būvvaldes uzzināsiet, kādas būvniecības iespējas vispār pastāv konkrētajā zemes gabalā. Kā arī, iesakām pēc padoma vērsties uzņēmumos, kas nodrošina gāzes un elektrības, un, kanalizācijas un ūdensapgādes  tīkla komunikācijas.

Plašāku informāciju varat saņemt, zvanot un piesakoties konsultācijai ofisā. Telefons:  +371 29570962 e-pasts: ilva@ipprojekts.lv..

Kategorijas: Celtniecība, Arhitektūra

0

Iepazīstieties ar mājas projekta tapšanu soli pa solim.

Māju projekta tapšanas process soli pa solim

 • 1.Solis –Domājot par mājas būvniecību, iesakām apspriesties ar pārējiem plānotajiem mājas iemītniekiem,jo ikvienam ir savas vēlmes un viedoklis par ideālo māju, un mājas celšana ir svarīgs process katra cilvēka dzīvē. Šajā starta procesā jums palīdzēs mūsu gatavo māju projektu klāsts , kas piedāvā apskatīt vairāk kā 2 000 māju projektus.
 • 2.Solis - Kad visas vajadzības ir noskaidrotas, piesakiet bezmaksas konsultāciju pie SIA "I.P.Projekts" projektu vadītājas Ilvas zvanot uz telefona nr. +371 29570962 vai rakstot uz e-pastu ilva@ipprojekts.lv
 • 3.Solis - Konsultācijas laikā mēs uzklausīsim jūsu vēlmes un radīsim ērtākos, labākos risinājumus mājas projektēšanai un būvniecībai , vadoties pēc jūsu vēlmēm un materiālajām iespējām. Pie tikšanās tiek apspriestas arī tādas detaļas, kā novietnes plāns, zemes īpašuma situācija, fasādes plāns, ēkas plāns un citi ar celtniecību un arhitektūru saistītie darbi.
 • 4.Solis - Kad viss augstākminētais būs noskaidrots, sāksim veidot skici, šajā procesā (pāris nedēļu laikā), pastāv iespēja apdomāt mājas projektu, jo ja rodas kādas papildus vajadzības, izmaiņas vai citas idejas, šis būs īstais brīdis par to informēt mūs, lai varam izmaiņas ieviest projektā.
 • 5.Solis –Laikā, kad tiek veidota skice, paralēli tiek pasūtīta topogrāfiskā plāna izstrāde mērniekam, gadījumos, kad tas nav izdarīts iepriekš.
 • 6.Solis - Topogrāfiskā plāna izstrāde vidēji notiek 30 dienu laikā. Kad topogrāfiskais plāns ir pabeigts, var sāktiesģenerālplāna izstrāde. Sagatavots būvprojekts minimālā sastāvā, tiek iesniegts būvvaldē pirmo reizi. Pirms tam, būvvaldē tiek iesniegts parakstīts un papildināts būvniecības iesniegums, ar pievienotiem parakstītiem projekta eksemplāriem.
 • 7.Solis – Kad no būvvaldes ir saņemts apstiprinājums un izsniegts dokuments ar mājas projektēšanas nosacījumiem “Būvatļauja”, var sākt vienoties par “Būvprojekta pilnā sastāvā” izstrādi. Pirms šī procesa vēl ir iespējams pārdomāt pēdējās nianses izmaiņās, ja tādas ir.
 • 8.Solis - Mājas būvprojekta izstrāde. Tiek izstrādātas visas projekta tehniskās sadaļas. Projekta izstrādes kopējais laiks ir aptuveni 2 mēneši, projekta tapšanas laikā paralēli tiek kārtoti pārējie prasītie dokumenti no būvvaldes, kā tehniskie noteikumi, ārējo inženierkomunikāciju pievadprojekti un citi, kas ir pieprasīti būvatļaujā. Būvatļauja trijos eksemplāros ir jāiesniedz būvvaldē saskaņošanai.
 • 9.Solis – Pēc projekta saskaņošanas, tas tiek izsniegts ar atzīmēm par projektēšanas nosacījumu izpildi. Viens projekta eksemplārs paliek pie pasūtītāja, viens pie mājas projekta autora un viens paliek būvvaldei.
 • 10.Solis – Pasūtītājs izpilda atlikušās būvvaldes prasības, kurās ietilpst atkritumu apsaimniekošana, jaunbūves civiltiesiskā apdrošināšana u.c. Kad tas tiek pa veikts, mājas būvprojektu eksemplāru kopā ar būvatļauju iesniedz būvvaldē, lai saņemtu atļauju uzsākt būvdarbus.
 • 11.Solis - Kad ir saņemta būvatļauja ar piezīmi “atļauja uzsākt būvniecību”, droši var uzsākt mājas celtniecību.

Kategorijas: Arhitektūra, Celtniecība