+371 29570962

facebook
IZVELNE

Lasiet interesantus rakstus un jaunākās ziņas, kas saistītas ar arhitektūru un celtniecību


 

Jaunumi un raksti
0

Kas jāzin, pirms zemes gabala iegādes?

Galvenie priekšnoteikumi, kas jāņem vērā iegādājoties zemes gabalu privātmājas būvniecībai.

Pirms zemes gabala iegādes svarīgi pārliecināties, ka konkrētais zemes gabals ir piemērots privātmājas apbūvei. . Ne vienmēr zemes gabals, kas paredzēts mājas apbūvei atrodas mājas būvēšanai piemērotā vietā, reizēm nepiemērotie apstākļi var atklāties tikai pēc vairākiem gadiem. Tādēļ pirms veikt pirkumu, ļoti ieteicama ir konsultācija vietējā būvvaldē, lai noskaidrotu detalizētu informāciju par pašvaldības struktūras plāniem, kā arī esošajiem zemes gabala apkārtnes teritorijas apgrūtinājumiem. Būvvaldes sniegtā informācija palīdzēs izvairīties no nepatīkamies pārsteigumiem, kā piemēram, pašvaldības plāniem saistībā ar apkārtni, kas var tapt zināmi tikai mājas projektēšanas laikā.

Piesardzība nepieciešama arī izvēloties iegādāties meža zemi, kas nav redzama ne zemes grāmatā, ne inventerizācijas lietā, ne robežplānā. Arī pilsētas teritorijā var būt zemes gabali, kas klasificējas kā meža zeme, tādā veidā iegūstot vairākus ierobežojumus, kā piemēram - mazu apbūves intensitāti.

Griežoties pie vietējās būvvaldes uzzināsiet, kādas būvniecības iespējas vispār pastāv konkrētajā zemes gabalā. Kā arī, iesakām pēc padoma vērsties uzņēmumos, kas nodrošina gāzes un elektrības, un, kanalizācijas un ūdensapgādes  tīkla komunikācijas.

Plašāku informāciju varat saņemt, zvanot un piesakoties konsultācijai ofisā. Telefons:  +371 29570962 e-pasts: ilva@ipprojekts.lv..

Kategorijas: Celtniecība, Arhitektūra

0

Kā top māju projekti?

Neliels ieskats par to, kā top māju projekti

Lai jums būtu labāka saprašana par to, kā top māju projekti, mēs aprakstīsim soli pa solim projektu tapšanas procesu.

 • 1.Solis - Pirms domājat celt māju, iesakām apspriesties ar pārējiem paredzemajiem mājas iemītniekiem, jo katram no mums ir vēlmes un savs viedoklis par savu ideālo māju, un mājas celšana ir svarīgs process katra cilvēka dzīvē. Šajā starta procesā jums palīdzēs mūsu māju projektu klāsts, kas piedāvā apskatīt vairāk kā 2000 māju projektus
 • 2.Solis - Kad visas vajadzības ir noskaidrotas, piesakiet bezmaksas konsultāciju pie SIA "Ipprojekts" projektu vadītājas Ilvas zvanot uz telefona nr. +371 29570962 vai rakstot uz e-pastu ilva@ipprojekts.lv
 • 3.Solis - Konsultācijas laikā mēs uzklausīsim jūsu vēlmes un izdomāsim ērtākos, labākos risinājumus mājas projektēšanai un būvniecībai, vadoties pēc jūsu konkrētās situācijas. Tā pat arī tiek izrunātas detaļas kā novietnes plāns, zemes īpašuma situācija, fasādes plāns, ēkas plāns un citi ar celtniecību un arhitektūru saistītie darbi.
 • 4.Solis - Kad viss ir noskaidrots, sākam veidot skici, šajā procesā (dažu nedēļu laikā) ir iespēja vēl apdomāt mājas projektu, ja rodās kādas papildus vajadzības, izmaiņas vai citas idejas, šis ir īstais moments par to mūs informēt, mēs tās ieviesīsim projektā.
 • 5.Solis - Kamēr notiek šie darbi, paralēli ir jāpasūta topogrāfiskā plāna izstrāde mērniekam, ja tas jau nav pirms tam izdarīts.
 • 6.Solis - Topogrāfiskā plāna izstrāde vidēji notiek 30 dienu laikā. Kad topogrāfiskais plāns ir pabeigts, mēs varam pēc tā sākt ģenplāna izstrādi, kā arī pēc tam sagatavot būvprojektu minimālā sastāvā, kuru mēs iesniedzam būvvaldē pirmo reizi. Pirms iesniedzam mājas būvprojektu minimālā sastāva būvvaldē ir jāpievieno būvniecības iesniegums, kas ir parakstīts un papildināts, kā arī ir jāparaksta projekta eksemplāri.
 • 7.Solis – Kad no būvvaldes ir saņemts apstiprinājums un izsniegts dokuments ar mājas projektēšanas nosacījumiem “Būvatļauja”, varam sākt vienoties par “Būvprojekta pilnā sastāvā” izstrādi. Pirms šī procesa vēl ir iespējams pārdomāt pēdējās veicamās izmaiņas, ja tādas ir.
 • 8.Solis - Mājas būvprojekta izstrāde, izstrādājam visas projekta tehniskās sadaļas. Projekta izstrādes laiks ir aptuveni 2 mēneši, projekta tapšanas laikā paralēli tiek kārtoti pārējie prasītie dokumenti no būvvaldes, kā tehniskie noteikumi, ārējo inženierkomunikāciju pievadprojekti un citi, kas ir prasīti būvatļaujā. Būvatļauja trijos eksemplāros ir jāiesniedz būvvaldē saskaņošanai.
 • 9.Solis – Pēc projekta saskaņošanas, tas tiek izsniegts ar atzīmēm par projektēšanas nosacījumu izpildi. Viens eksemplārs pasūtītājam, viens mājas projekta autoram un viens paliek būvvaldei.
 • 10.Solis – Pasūtītājs izpilda būvvaldes palikušās prasības, kur ietilpst atkritumu apsaimniekošana, jaunbūves civiltiesiskā apdrošināšana u.c.. Pēc tam majas būvprojektu eksemplāru kopā ar būvatļauju iesniedz būvvaldē, lai saņemtu atļauju uzsākt būvdarbus.
 • 11.Solis - Kad ir saņemta būvatļauja ar piezīmi “atļauja uzsākt būvniecību”, droši var uzsākt mājas celtniecību.

Kategorijas: Arhitektūra, Celtniecība